WHEN:

05 JULY 2018
Start: 01:30 PM

WHERE:

Hanoi Daewoo Hotel
360 Kim Ma, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi

200+
Delegates & Visitors

20+
Exhibition Booths

20+
Speakers

20+
Sponsors

Who we are?

IDG Viet Nam and Vietnam Digital Communications Association take great pleasure in inviting you to participate Banking Vietnam Conference & Expo 2018 on 05 July 2018 in Hanoi.

Why should sponsor?

Sponsor to foster BRAND AWARENESS as well as gain UNIQUE ACCESS to senior executives in the field of banking and finance, directors and IT experts from over 25 commercial banks in Vietnam, world-leading IT solutions providers and more than 400 visitors in the Banking Vietnam Conference & Expo 2018.

Why should attend?

Join Banking Vietnam 2018 and gain full access to senior executives and leading IT experts in the field of banking and finance, exchange in-depth discussions and thoughtful sharing about the current development status of banking industry in Vietnam and keep up with the lastest IT solutions to enhance the operational efficiency of banking system.

SPEAKERS

The Conference gathers senior executives in banking industry, CIOs, CSOs, CTOs, CDOs…and consulting experts to discuss integration trends, lastest opportunities and challenges towards Banking system in Vietnam. In addition, speakers will share and introduce applicable solutions and best practice sharing with the express purpose of improving the operational efficiency and the competitive advantage in the context of further integration.

Attendee Profile

REGISTRATION

GALA DINNER

 Networking Cocktail Reception

 Roundtable Dinner

 Cultured Entertainment (if any)

Book Now
CONFERENCE & GALA DINNER

 Networking Cocktail Reception

 Roundtable Dinner

 Cultured Entertainment (if any)

 Event Show Directory

 Conference Interpreter Service

 Event Gift (if any)

 Luncheon & Tea-break

 Exhibition Entrance

Book Now
CONFERENCE

 Event Show Directory

 Conference Interpreter Service

 Event Gift (if any)

 Luncheon & Tea-break

 Exhibition Entrance

25% Maximum Discount

Book Now

News

 

 

Xu thế ngân hàng điện tử

Sự gia tăng mạnh mẽ của các phương tiện thanh toán mới (như mobile payment) đang tác động đến hoạt động thanh toán thẻ. Thậm chí đã có ý kiến cho rằng nếu không đẩy mạnh đầu tư phát triển sản phẩm, tiện ích hoạt động thẻ ở Việt Nam sẽ mai một rất nhanh trong thời gian ngắn.

 

Ngân hàng số: Cánh cửa rộng để phát triển

 Cuộc sống số đã được hình thành rõ nét tại Việt Nam và đây là mảnh đất rất rộng lớn cho các ngân hàng khai thác dịch vụ. Trong bối cảnh có sự dịch chuyển mạnh mẽ cho cuộc sống số, mọi người dành nhiều thời gian trên các phương tiện kỹ thuật số, tương tác trên đó, thậm chí nhiều người còn “sống” ở trên đó.

 

Công nghệ thanh toán phải đón đầu…?

Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho rằng, công nghệ số sẽ là nền tảng cho việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và công nghệ thanh toán phải đón đầu, áp dụng những kỹ thuật tiên tiến, hiện đại ứng dụng vào hoạt động giao dịch, thanh toán.

Chi tiết

 

Chi tiết

 

Chi tiết

Sponsors at Banking Vietnam 2018

ORGANIZED BY

 

 

GOLD SPONSORS

 

 

 

 

 

 

CONFERENCE SPONSORS

 

 

 

 

 

 

 

 

GIFT SPONSOR

 

 

CONTRIBUTING SPONSORS

 

 

PUBLICATIONS

 

 

SUPPORTING ORGANIZATION