Mr. Dao Minh Tuan

Chairman of the Vietnam Bank Card Association cum Deputy General Director, Vietcombank

Mr. Dao Minh Tuan

Chairman of the Vietnam Bank Card Association cum Deputy General Director, Vietcombank

Biography

Học vấn Sinh viên Khoa Toán – Chuyên ngành Toán ứng dụng – Đại Học Bách khoa Hà Nội.
Nghiên cứu về Khoa học máy tính – Học Viện IMAT – Cộng hòa Dân chủ Đức
Thạc sỹ Kinh tế – Học viện Ngân hàng.
Chức vụ hiện tại
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Chủ tịch Hội Thẻ Ngân hàng VN

Kinh nghiệm Là cán bộ công nghệ thông tin của Vietcombank từ 12/1991, Ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm CNTT của Vietcombank từ 03/1993.
Từ 11/1993 – 5/2007: Ông giữ chức vụ Giám đốc TTCNTT Vietcombank
Là một chuyên gia giầu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Ông có nhiều đóng góp lớn, quan trọng vào sự phát triển của Vietcombank nói chung và dịch vụ thẻ nói riêng.
Ông đã đề xuất và trực tiếp chỉ đạo triển khai nhiều dự án công nghệ quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, giảm thiểu rủi ro, chi phí, nâng cao năng suất & hiệu quả lao động.
Với những đóng góp lớn vào sự phát triển của Vietcombank, Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách công nghệ của Vietcombank từ 06/2007 đến nay
Các dự án chính:
– Vietcombank Core Banking
– Vietcombank Trade finance
– Vietcombank LOS
– Vietcombank Money Transfer
– Vietcombank Treasury
– Vietcombank retail banking: Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Mobile Money…
– Vietcombank card’s services: Visa, Mastercard, American Express, JCB, CUP Issuance and Payment Projects; Vietcombank’s debit cards, ATM, POS, Ecommerce……

Topic:

Solutions for increasing the number of financial transactions via cards, accelerating non-cash payment market