Chương trình hội thảo

 THÚC ĐẨY THANH TOÁN PHI TIẾP XÚC GÓP PHẦN XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HIỆN ĐẠI, HIỆU QUẢ, HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ
05 | 07 | 2018 | Hanoi

PHIÊN KHAI MẠC & BÁO CÁO CHÍNH

13:00 – 15:20

Điều phối: Ông Nguyễn Hữu Trung, Chuyên gia Tài chính – Ngân hàng tại Canada 

13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & THAM QUAN TRIỂN LÃM

13:30

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Ông Vũ Viết Ngoạn,
Tổ trưởng Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng chính phủ
Ông Trương Văn Phước, Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

13:40

Giải pháp tăng lượng giao dịch tài chính qua thẻ ngân hàng, thúc đẩy thị trường thanh toán không dùng tiền mặt
Ông Đào Minh Tuấn
, Chủ tịch Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

14:00 Các nhân tố thành công trong chuyển đổi ngân hàng số
Ông Cấn Văn Lực
, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV

14:20

Công nghệ Thanh toán phi tiếp xúc – Giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng và Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng tại các nước trên thế giới
Ông Sean Preston
, Giám đốc quốc gia Visa tại Việt Nam – Lào – Campuchia

14:30

Thách thức của việc chuẩn hóa QR Code trong hệ thống thanh toán Việt Nam
Ông Nguyễn Quang Minh
, Phó Tổng giám đốc phụ trách Nghiên cứu và Phát triển, NAPAS

15:00

Khai thác sức mạnh thực sự của dữ liệu
Ông Mayank Dutt
, Trưởng Bộ phận Marketing và Giao dịch điện tử, Citibank

15:20

TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

CHUYÊN ĐỀ 1
PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN PHI TIẾP XÚC DỰA TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
Chủ trì: Ông Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV
15:30 – 17:30 | Diễn ra song song với Chuyên đề 2

15:30

Salesforce hỗ trợ khai thác tối đa nguồn lực của ngân hàng
Ông Peter Coulson
, Phó Giám đốc vùng phụ trách Kinh doanh, Khu vực ASEAN, Salesforce

15:50

Giải phá hạ tầng điện toán đám mây và bảo mật dữ liệu cho ngân hàng số
Ông Lê Thanh Tùng
, Giám đốc Trung tâm Nguồn lực cao cấp CMC

16:10

Thanh toán bằng QR Code – xu hướng thanh toán không tiền mặt trong kinh tế hiện đại
Ông Đinh Văn Chiến, Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Tiên Phong

16:30

Bảo mật giao dịch trực tuyến
Ông Nguyễn Phương Quân
, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm An toàn bảo mật Công nghệ, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

16:50

Thảo luận chuyên đề:
Phát triển phương thức thanh toán phi tiếp xúc dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại

Chủ trì: Ông Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV
Tham gia:

Ông Peter Coulson, Phó Giám đốc vùng phụ trách Kinh doanh, Khu vực ASEAN, Salesforce

Ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Nguồn lực cao cấp CMC
Ông Đinh Văn Chiến, Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Ông Nguyễn Phương Quân, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm An toàn bảo mật Công nghệ, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

17:30

KẾT THÚC CHUYÊN ĐỀ 1

CHUYÊN ĐỀ 2
PHÂN TÍCH VÀ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG
Chủ trì: TS. Phan Thanh Đức, Chủ nhiệm khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng
15:30 – 17:30 | Diễn ra song song với Chuyên đề 1

15:30

Sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa các dịch vụ tài chính
Ông Huỳnh Ngọc Tấn
, Trưởng phòng Dịch vụ Dữ liệu, CMC SISG

15:50

Sẵn sàng chuyển đổi qua mô hình ngân hàng biết nhận thức
Ông Nguyễn Mạnh Khang
, Kỹ sư Dữ liệu, Khối Phân tích dữ liệu, Tập đoàn IBM Việt Nam
 16:10

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kho dữ liệu doanh nghiệp
Ông Trần Hồng Thắng
, Giám đốc Dữ liệu kiêm Trưởng phòng MIS, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

16:30

Quản trị dữ liệu trong ngân hàng
Ông Nguyễn Minh Đức
, Giám đốc Dữ liệu, Ngân hàng TMCP Quân đội

16:50

Thảo luận chuyên đề:

PHÂN TÍCH VÀ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG


Chủ trì: Ông Phan Thanh Đức – Chủ nhiệm khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng

Tham gia:

Ông Huỳnh Ngọc Tấn, Trưởng phòng Dịch vụ Dữ liệu, CMC SISG
– Ông Nguyễn Mạnh Khang, Kiến trúc sư Dữ liệu lớn, Khối Phân tích dữ liệu, Tập đoàn IBM
Ông Trần Hồng Thắng, Giám đốc Dữ liệu, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Dữ liệu Ngân hàng TMCP Quân đội

17:30

KẾT THÚC CHUYÊN ĐỀ 2

TIỆC TỐI EGOV & BANKING VIETNAM 2018

18:30 – 21:00

18:30

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & TIỆC COCKTAIL

19:00

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG

  • Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông

  • Lãnh đạo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

  • Phát biểu của Ban tổ chức

19:20

TIỆC TỐI

19:30

TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG TỪ BAN TỔ CHỨC

21:00

KẾT THÚC TIỆC TỐI