Điểm nhấn hội thảo

BANKING VIETNAM được biết đến là Hội thảo – Triển lãm lớn nhất và uy tín nhất về công nghệ ngân hàng tại Việt Nam. Qua 19 lần tổ chức thành công liên tiếp, Banking Vietnam đã trở thành một sự kiện thường niên uy tín cho các lãnh đạo ngân hàng, chuyên gia tài chính-ngân hàng và công nghệ gặp gỡ và trao đổi, đưa ra các giải pháp và chiến lược cụ thể về quản trị ngân hàng, ứng dụng công nghệ thông tin và cải tiến dịch vụ, v.v… với mong muốn đưa ngành ngân hàng Việt Nam tiến gần hơn tới tiêu chuẩn quốc tế.
Trong 2 năm trở lại đây, công nghệ thanh toán phi tiếp xúc đã được ứng dụng một cách mạnh mẽ tại Việt Nam. Theo Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết năm 2016, tổng giá trị giao dịch qua hệ thống này đạt 320.000 tỷ đồng. Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 2545/QĐ-TT về Phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016- 2020, với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể đặt ra cho các bên liên quan.
Cụ thể, đến cuối năm 2020 tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%; toàn thị trường có trên 300.000 thiết bị chấp nhận thẻ POS được lắp đặt; thực hiện mục tiêu của kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 (100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và các cơ sở phân phối hiện đại có thể chấp nhận thiết bị thẻ…); tập trung phát triển thanh toán không sử dụng tiền mặt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng lên mức ít nhất 70% vào cuối năm 2020… Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn mà Việt Nam gặp phải trong quá trình xây dựng các cổng dịch vụ công cấp độ 4 là việc triển khai hệ thống thanh toán phi tiếp xúc bởi tại Việt Nam, công nghệ thanh toán này còn khá mới mẻ, tuy đã có một số đơn vị triển khai nhưng hạ tầng không đồng nhất, dẫn đến nhiều bất cập.
Trước thực tiễn đó, Hội thảo Banking Vietnam 2018 với chủ đề: “THÚC ĐẨY THANH TOÁN PHI TIẾP XÚC: HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ” sẽ tập trung bàn thảo, đưa ra các giải pháp, khuyến nghị giúp các ngân hàng có thể đầu tư xây dựng, đồng nhất, chuẩn hóa được các hệ thống thanh toán phi tiếp xúc, mở rộng đối tượng sử dụng và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ngoài ra, hội thảo cũng là nơi các đơn vị cung cấp có thể trình diễn những công nghệ, những giải pháp, những dịch vụ mới nhất của mình trong lĩnh vực thanh toán phi tiếp xúc nói riêng và lĩnh vực ngân hàng số nói chung.

 

Các chủ đề thảo luận chính

  • Thực tiễn ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Ngân hàng và Định hướng phát triển trong những năm tới tại Việt Nam
  • Định hướng chính sách để thúc đẩy các ngân hàng triển khai Công nghệ Thanh toán phi tiếp xúc
  • Hạ tầng viễn thông hiện đại giúp phát triển các nền tảng ứng dụng, đa dạng hóa dịch vụ.
  • Vai trò của ngân hàng trong thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử dịch vụ công
  • Công nghệ Thanh toán phi tiếp xúc – Giải pháp nâng cao trải nghiệm và đảm bảo an toàn cho khách hàng
  • Xu hướng công nghệ số mới trong phân tích và quản trị dữ liệu tài chính – ngân hàng
  • Sự hợp tác giữa Ngân hàng thương mại và Fintech trong việc triển khai hệ thống thanh toán điện tử
  • Định hướng số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung ngành Ngân hàng trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0
  • Ứng dụng công nghệ Blockchain trong các hoạt động giao dịch tài chính không dùng tiền mặt  

Chi tiết chương trình hội thảo