Điểm nhấn hội thảo

BANKING VIETNAM được biết đến là Hội thảo – Triển lãm lớn nhất và uy tín nhất về công nghệ ngân hàng tại Việt Nam. Qua 19 lần tổ chức thành công liên tiếp, Banking Vietnam đã trở thành một sự kiện thường niên uy tín cho các lãnh đạo ngân hàng, chuyên gia tài chính-ngân hàng và công nghệ gặp gỡ và trao đổi, đưa ra các giải pháp và chiến lược cụ thể về quản trị ngân hàng, ứng dụng công nghệ thông tin và cải tiến dịch vụ, v.v… với mong muốn đưa ngành ngân hàng Việt Nam tiến gần hơn tới tiêu chuẩn quốc tế.

Trong 2 năm trở lại đây, Việt Nam đã nỗ lực đẩy mạnh việc xây dựng chính phủ điện tử với mục đích tạo ra một nền chính phủ điện tử hiện đại, hiệu quả, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Theo số liệu thống kê trong Sách trắng về CNTT do Bộ Thông tin và truyền thông công bố năm 2017 thì tại Việt Nam, đã có ít nhất 10.872 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 1.400 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương đã được người dân, doanh nghiệp thực hiện với số lượng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết rất lớn, như Bộ Công an (8,8 triệu hồ sơ), Bộ Công Thương (772.000 hồ sơ), Bộ GD&ĐT (270.000 hồ sơ), Bộ Giao thông Vận tải (144.1189 hồ sơ); TP.Hà Nội (225.173 hồ sơ); tỉnh Lâm Đồng (110.625 hồ sơ); Cà Mau (95.000 hồ sơ), Thái Nguyên là (91.201 hồ sơ); Hà Nam (82.000 hồ sơ)…Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn mà Việt Nam gặp phải trong quá trình xây dựng các cổng dịch vụ công cấp độ 4 là việc triển khai hệ thống thanh toán phi tiếp xúc bởi tại Việt Nam, công nghệ thanh toán này còn khá mới mẻ, tuy đã có một số đơn vị triển khai nhưng hạ tầng không đồng nhất, dẫn đến nhiều bất cập.

Trước thực tiễn đó, Hội thảo Banking Vietnam 2018 với chủ đề: “THÚC ĐẨY THANH TOÁN PHI TIẾP XÚC GÓP PHẦN XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HIỆN ĐẠI & HIỆU QUẢ, HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ” sẽ tập trung bàn thảo, đưa ra các giải pháp, khuyến nghị giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thêm thông tin để xây dựng các định chế tài chính, giúp các doanh nghiệp có thêm thông tin để lựa chọn đầu tư hệ thống thanh toán phi tiếp xúc một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, hội thảo cũng là nơi các đơn vị cung cấp có thể trình diễn những công nghệ, những giải pháp, những dịch vụ mới nhất của mình trong lĩnh vực thanh toán phi tiếp xúc nói riêng và lĩnh vực ngân hàng số nói chung.

Các chủ đề thảo luận chính

  • Định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt góp phần xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam
  • Công nghệ Thanh toán phi tiếp xúc – Giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng và Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng tại các nước trên thế giới
  • Thách thức của việc chuẩn hóa QR Code trong hệ thống thanh toán Việt Nam
  • Sẵn sàng chuyển đổi qua mô hình ngân hàng biết nhận thức
  • Bảo mật giao dịch trực tuyến
  • Các nhân tố thành công trong chuyển đổi ngân hàng số
  • Salesforce hỗ trợ khai thác tối đa nguồn lực của ngân hàng
  • Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kho dữ liệu doanh nghiệp
  • Những thách thức và giải pháp công nghệ trong việc xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu tại các tổ chức tài chính

Chi tiết chương trình hội thảo