Diễn giả

Hội thảo quy tụ nhiều diễn giả là các lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực ngân hàng, các CIO, CSO, CTO, CDO…. và các chuyên gia tư vấn cùng thảo luận về những xu hướng hội nhập, cơ hội và thách thức mới đối với hệ thống ngân hàng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, các giải pháp và kinh nghiệm thực tiễn sẽ được chia sẻ, giới thiệu hướng tới mục tiêu giúp khối ngân hàng tăng cường hiệu quả vận hành cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập diễn ra ngày càng sâu rộng.

Ông Đào Minh Tuấn

Chủ tịch Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ông Cấn Văn Lực

Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV

Ông Sean Preston

Giám đốc quốc gia Visa tại Việt Nam – Lào – Campuchia

Ông Nguyễn Quang Minh

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối Nghiên cứu và Phát triển ,Napas

Ông Mayank Dutt

Trưởng Bộ phận Marketing và Giao dịch điện tử, Citibank

Ông Peter Coulson

Phó Giám đốc vùng phụ trách Kinh doanh khu vực ASEAN, Tập đoàn Salesforce

Ông Lê Thanh Tùng

Giám đốc Trung tâm Nguồn lực cao cấp CMC

Ông Nguyễn Phương Quân

Phó Giám đốc Trung tâm An toàn bảo mật Công nghệ, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB

Ông Huỳnh Ngọc Tấn

Trưởng phòng Dịch vụ dữ liệu, CMC SISG

Ông Phan Thanh Đức

Chủ nhiệm khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng

Ông Nguyễn Mạnh Khang

, Kỹ sư Dữ liệu, Khối Phân tích dữ liệu, Tập đoàn IBM Việt Nam

Ông Trần Hồng Thắng

Giám đốc Dữ liệu, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Ông Nguyễn Minh Đức

Giám đốc Dữ liệu Ngân hàng Quân đội (MB)

Ông Đinh Văn Chiến

Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Tiên Phong