Lý do nên tài trợ

MONG MUỐN NÂNG CAO NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU, TIẾP CẬN VÀ KẾT NỐI VỚI KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU, TẠO DỰNG MỖI QUAN HỆ VỚI CÁC ĐỐI TÁC TIỀM NĂNG?

Tham gia ngay sự kiện

HỘI THẢO & TRIỂN LÃM BANKING VIETNAM 2018

LÝ DO NÊN TÀI TRỢ?

whyshouldsponsor-v

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC TIỀM NĂNG

whyshouldsponsor2-v

THAM DỰ NGAY SỰ KIỆN!

Đăng ký Tài trợ và Diễn giả
Phòng Kinh doanh
Điện thoại: 024 3933 5611 máy lẻ 19
Di động:  0932 250 899
Email: sales@idg.com.vn

Đăng ký Đại biểu
Anh Nguyễn Quốc Hiệp
Cố định: 024 3933 5611 máy lẻ 18
Di động: 090 342 9977
Email: attendee@idg.com.vn