Lý do nên tham dự

HÃY ĐĂNG KÝ THAM DỰ BANKING VIETNAM 2018 NGAY TỪ BÂY GIỜ ĐỂ CÓ CƠ HỘI:

whyattendee

THÀNH PHẦN THAM DỰ

whyattendee3

CEO | CIO | CTO | CSO | CRO | COO |SVP
Phụ trách các Bộ phận
Giám đốc CNTT | Giám đốc Thanh toán
Giám đốc Khách hàng cá nhân
Quản lý an ninh bảo mật thông tin
Quản lý rủi ro
Quản lý hạ tầng CNTT
Quản lý chi nhánh
Chuyên viên tín dụng
Chuyên gia công nghệ
Chuyên gia Tài chính – Ngân hàng
Cố vấn phân tích thị trường
Chuyên gia Tư vấn

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

  • Thực tiễn ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Ngân hàng và Định hướng phát triển trong những năm tới tại Việt Nam
  • Định hướng chính sách để thúc đẩy các ngân hàng triển khai Công nghệ Thanh toán phi tiếp xúc
  • Hạ tầng viễn thông hiện đại giúp phát triển các nền tảng ứng dụng, đa dạng hóa dịch vụ.
  • Vai trò của ngân hàng trong thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử dịch vụ công
  • Công nghệ Thanh toán phi tiếp xúc – Giải pháp nâng cao trải nghiệm và đảm bảo an toàn cho khách hàng
  • Xu hướng công nghệ số mới trong phân tích và quản trị dữ liệu tài chính – ngân hàng
  • Sự hợp tác giữa Ngân hàng thương mại và Fintech trong việc triển khai hệ thống thanh toán điện tử
  • Định hướng số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung ngành Ngân hàng trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0
  • Ứng dụng công nghệ Blockchain trong các hoạt động giao dịch tài chính không dùng tiền mặt

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Tiệc tối giao lưu

 Tiệc Cocktail giao lưu

 Tiệc tối bàn tròn

 Chương trình nghệ thuật (nếu có)

Book Now
Hội thảo & Tiệc tối giao lưu

✓ Tiệc Cocktail giao lưu

✓ Tiệc tối bàn tròn

 Chương trình nghệ thuật (nếu có)

 Cuốn kỷ yếu hội thảo

 Phiên dịch Anh – Việt trong hội thảo

 Quà tặng sự kiện (nếu có)

 Tiệc trưa và Tiệc trà giữa giờ

 Tham gia triển lãm

Book Now
Hội thảo

 Cuốn kỷ yếu hội thảo

 Phiên dịch Anh – Việt trong hội thảo

 Quà tặng sự kiện (nếu có)

 Tiệc trưa và Tiệc trà giữa giờ

 Tham gia triển lãm

25% Mức ưu đãi tối đa

Book Now

LIÊN HỆ

Đăng ký tham dự
Anh Nguyễn Quốc Hiệp
Cố định: 024 3933 5611 máy lẻ 18
Di động: 090 342 9977
Email: attendee@idg.com.vn