Ông Huỳnh Ngọc Tấn

Trưởng phòng Dịch vụ dữ liệu, CMC SISG

Ông Huỳnh Ngọc Tấn

Trưởng phòng Dịch vụ dữ liệu, CMC SISG

Biography

Anh Huỳnh Ngọc Tấn có 15 kinh nghiệm trong các dự án chuyển giao công nghệ tích hợp đặc biệt với ngành Tài Chính Ngân Hàng tại Việt Nam, với các dự án đầu tư chuyển đổi ngân hàng lõi, hệ thống phát hành thẻ và hệ thống chuyển mạch thanh toán, các giải pháp quản trị rủi ro và phân tích tài chính định lượng cùng các ứng dụng tự động hóa chuyển đổi số khác như hệ thống khởi tạo, thanh toán quốc tế, dịch vụ tài khoản cũng như các giải pháp ngân hàng số, Fintech hiện đại, với dấu ấn tư vấn triển khai thành công ở những khách hàng tài chính ngân hàng như DongA Bank, Sacombank, FE Credit, Eximbank, Lien Viet Post Bank, Sea Bank, DIV và các doanh nghiệp quỹ và chứng khoán giai đoạn 2008-2012.Anh Tấn từng giữ các vai trò tư vấn quản lý trọng yếu như: Giám đốc quốc gia của Newgen Software, Giám đốc đối tác của Hewlett Packard trước khi nắm vai trò phụ trách tư vấn giải pháp ngành và hiện đang là chủ nhiệm chương trình dịch vụ khoa học dữ liệu của CMC SISG.Anh tốt nghiệp đại học RMIT Việt Nam chuyên ngành hệ thống thông tin kinh tế và đóng góp vào một xuất bản khoa học với chủ đề nghiên cứu các giải pháp xây dựng bền vững bằng việc áp dụng giải pháp công nghệ vào cuộc sống theo phương pháp Research Living Lab (Melbourne 2013).Anh từng đóng góp tham luận về các chiến lược xây dựng và phân tích dữ liệu tại các diễn đàn như: Doanh nghiệp CNTT xây dựng thành phố thông minh, hiện đại; Vietnam Retail Banking Forum 2017, Connection Day 2016, 2017 và nhiều hội thảo chuyên đề của các hãng công nghệ hàng đầu.

Chủ đề bài nói : Sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa các dịch vụ tài chính