Ông Lê Thanh Tùng

Giám đốc Trung tâm Nguồn lực cao cấp CMC

Ông Lê Thanh Tùng

Giám đốc Trung tâm Nguồn lực cao cấp CMC

Biography

Ông Lê Thanh Tùng hiện đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm Nguồn lực cao cấp CMC, là Trung tâm tư vấn giải pháp  CNTT & viễn thông tổng thể cho doanh nghiệp trong & ngoài nước của CMC. Ông Lê Thanh Tùng có gần 21 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ Viễn thông và giữ vị trí quản lý tại các đơn vị như VNPT , Vietnamobile, HT mobile,….. Từ năm 2008 – 2014, ông Tùng tham gia điều phối dự án và quản lý các hoạt động tư vấn kỹ thuật cho APAC Việt Nam. Ông Tùng đã có 9 năm làm việc tại AMDOCS Việt Nam trước khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc trung tâm nguồn lực cao cấp của CMC

Chủ đề bài nói : Giải pháp hạ tầng điện toán đám mây và bảo mật dữ liệu cho ngân hàng số