Ông Nguyễn Mạnh Khang

, Kỹ sư Dữ liệu, Khối Phân tích dữ liệu, Tập đoàn IBM Việt Nam

Ông Nguyễn Mạnh Khang

, Kỹ sư Dữ liệu, Khối Phân tích dữ liệu, Tập đoàn IBM Việt Nam

Biography

Ông Khang là Kiến trúc sư Dữ liệu lớn, Khối Phân tích Dữ liệu, Tập đoàn IBM. Ông luôn là cố vấn đáng tin cậy cho khách hàng trong các ngành như ngân hàng, viễn thông, các công ty quốc danh và tư nhân trong hành trình chuyển đổi số. Ông luôn được biết đến trên thị trường như là nhà lãnh đạo và tư vấn chiến lược trong vai trò là Kiến trúc sư Phần mềm IBM trước khi được cử làm Kiến trúc sư Dữ liệu lớn ASEAN.Với hơn 10 năm công tác trong ngành Công nghệ thông tin, ông Khang đã trải qua nhiều vị trí trong các tập đoàn đa quốc gia và công ty nội địa với vai trò là Kỹ sư Phần mềm, Quản lý Dự án, Kiến trúc sư Giải pháp, Tiền bán hàng. Ông Khang có bề dày công tác và kinh nghiệm trong Kiến trúc giải phá và Tri thức ngành.

Chủ đề bài nói :Sẵn sàng chuyển đổi qua mô hình ngân hàng tự động hóa hành vi thông minh