Ông Nguyễn Minh Đức

Giám đốc Dữ liệu Ngân hàng Quân đội (MB)

Ông Nguyễn Minh Đức

Giám đốc Dữ liệu Ngân hàng Quân đội (MB)

Biography

Đức Nguyễn là người đam mê dữ liệu, hiện tại là Giám đốc Dữ liệu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội. Trước đây, Đức đã trải nghiệm nhiều vị trí chủ chốt tại các tổ chức tài chính như Giám đốc Hiệu suất tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng, Trưởng phòng Quản trị dữ liệu tại VPBank. Đức đã hoàn thành khóa học Thạc sỹ Tài chính và Quản lý tại Đại học Exeter, Vương Quốc Anh và bắt đầu hành trình dữ liệu với vị trí Phân tích dữ liệu tại Techcombank. Đức được biết đến trong các lĩnh vực Data Warehouse, Data Governance, Business Intelligence, khởi tại Văn hóa sử dụng Dữ liệu và thiết lập Trung Tâm Phân Tích Kinh Doanh tại các tổ chức tài chính.

Chủ đề bài nói : Thách thức và giải pháp công nghệ trong việc xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu