Ông Nguyễn Phương Quân

Phó Giám đốc Trung tâm An toàn bảo mật Công nghệ, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB

Ông Nguyễn Phương Quân

Phó Giám đốc Trung tâm An toàn bảo mật Công nghệ, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB

Biography

Ông Quân là Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm An toàn bảo mật công nghệ Ngân hàng Sài gòn – Hà Nội. Ông Quân đã tốt nghiệp bằng Diploma Genetic Singapore, Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2007. Ngoài ra, ông đã hoàn thành các khóa đào tạo chuyên ngành khác của IBM, Pricewaterhouse, ControlCase, VnCert…Ông là trưởng nhóm quản trị hệ thống và lưu trữ Corebank của Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng từ 2008 đến 2012. Từ năm 2013 đến nay, ông giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm An toàn Bảo mật Công nghệ của Ngân hàng Sài gòn – Hà Nội. Tại SHB, ông đã triển khai thành công hệ thống Quản lý ANTT năm 2015, tuân thủ PCI DSS năm 2016, hệ thống Giám sát ANTT 24/07, Giải pháp 3D Secure cho các giao dịch thẻ. Hiện ông đang triển khai hệ thống chống thất thoát dữ liệu – DLP, dự kiến hoàn thành trong năm 2018.

Chủ đề bài nói : Bảo mật giao dịch trực tuyến