Ông Nguyễn Quang Minh

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối Nghiên cứu và Phát triển ,Napas

Ông Nguyễn Quang Minh

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối Nghiên cứu và Phát triển ,Napas

Biography

Bắt đầu sự nghiệp tại công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Ông Nguyễn Quang Minh được cử làm Trưởng phòng Quản lý Công nghệ Thông tin của VDC vào tháng 8/2003. Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Thanh toán Điện tử VNPT (VNPT Epay) và được cử làm Giám đốc Điều hành của tổ chức vào Tháng 4/2008.

Tháng 12/2011, ông Minh được cử làm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) và sau đó được cử làm Giám đốc Điều hành vào tháng 9/2013.

Từ tháng 4/2015, ông được cử làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn), là kết quả của việc hợp nhất giữa Banknetvn và Smarlink, phụ trách Khối nghiên cứu và phát triển. Banknetvn là tổ chức được cấp phép chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử. Từ Tháng 2/2016, Banknetvn đổi tên thành Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS).

Trên cương vị phó Tổng Giám đốc của NAPAS, ôn đã đạt được nhiều thành tựu trong các dự án xây dựng mạng lưới thanh toán liên ngân hàng trên toàn quốc, cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử, mở rộng lợi ích cho chủ sở hữu thẻ và đẩy mạnh sự phát triển của thanh toán không tiền mặt ở Việt Nam dưới vai trò cố vấn cho Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước.

Các dự án điển hình:

Dự án kết nối hệ thống chuyển mạch ATM/POS giữa Smartlink và Banknetvn;

Dự án cấp Chứng chỉ PCI DSS cho NAPAS;

Dự án xây dựng kỹ thuật Thẻ chip Vietnam

Các dự án được nêu trên là thiết yếu trong việc xây dựng một nền tảng kỹ thuật ổn định cho hệ thống thanh toán không tiền mặt ở Việt Nam.