Ông Sean Preston

Giám đốc quốc gia Visa tại Việt Nam – Lào – Campuchia

Ông Sean Preston

Giám đốc quốc gia Visa tại Việt Nam – Lào – Campuchia

Biography

Sean Preston từng đảm nhiệm công việc ở nhiều lĩnh vực trên phạm vi quốc tế và đa dạng bao gồm phát triển và quản lý danh mục thẻ tín dụng, makerting, sales, phụ trách hoạt động, quản lý dự án và quản lý nhà cung cấp. Ông Preston đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và tài chính. Ông là Giám đốc quốc gia phụ trách mảng kinh doanh thẻ tại ASB Bank Limited ở Auckland từ năm 2003. Trước đó, ông làm việc tại Citigroup trong nhiều vị trí khác nhau tại các trụ sở Sydney, Singapore, đặc biệt là New York, với tư cách là Phó Chủ tịch Hoạt động và Công nghệ của Citigroup International.
Làm việc tại Visa từ năm 2009, ông Preston từng là Giám đốc quốc gia của Visa New Zealand trong ba năm, sau đó là Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á, có trụ sở tại Singapore. Ông chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc quốc gia Visa tại Việt Nam, Campuchia và Lào vào năm 2014. Ông Preston chịu trách nhiệm giám sát tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Visa tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Chủ đề bài nói : Công nghệ Thanh toán phi tiếp xúc – Giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng và Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng tại các nước trên thế giới