Ông Trần Hồng Thắng

Giám đốc Dữ liệu, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Ông Trần Hồng Thắng

Giám đốc Dữ liệu, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Biography

Hơn 25 năm làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng đảm nhận hai lĩnh vực chính : hơn 17 năm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin với  nhiều vị trí khác nhau từ chuyên viên phát triển phần mềm, quản trị cơ sở dữ liệu, quản lý bộ phận công nghệ thông tin khu vực Miền trung và gần 8 năm đảm nhận vai trò trưởng phòng Quản trị Thông tin Quản lý (MIS) – Vietinbank,  nhiệm vụ chính là quản lý hệ thống EDW/BI, Master data, Data analytics, … Với vai trò là Giám đốc dữ liệu có trách nhiệm xây dựng và thực thi chính sách quản trị dữ liệu nhằm khai thác các tài sản dữ liệu để tạo ra giá trị kinh doanh, giúp quản lý dữ liệu như tài sản ngân hàng. Đại diện cho Ban Quản trị Dữ liệu giải quyết các vấn đề liên quan đến dữ liệu, đóng vai trò lãnh đạo và giám sát Chương trình quản trị dữ liệu tại Ngân hàng. Các dự án công nghệ thông tin triển khai gần đây : Dự án Mua bán vốn nội bộ – FTP (Trưởng module kỹ thuật); Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý – MIS (trưởng module nghiệp vụ); Dự án Corebanking (trưởng module); Dự án Kho dữ liệu doanh nghiệp – EDW/BI (giám đốc dự án).

Chủ đề bài nói : Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kho dữ liệu doanh nghiệp