Sự kiện trước

BANKING VIETNAM 2017

Thời gian: 18 – 19 | 05 | 2017

Địa điểm: Ks. Sheraton Saigon, Thành phố HCM
Chủ đề hội thảo: “Công nghệ số thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam”
Xem hình ảnh sự kiện

Báo cáo sau sự kiện

BANKING VIETNAM 2016

Thời gian: 18 – 19 | 05 | 2016

Địa điểm: Khách sạn Melia, Hà Nội
Chủ đề hội thảo: “ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO – Những nhân tố then chốt cho nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh của hệ thống ngân hàng việt nam trong bối cảnh hội nhập mới”
Xem hình ảnh sự kiện

Báo cáo sau sự kiện

BANKING VIETNAM 2015

pre1

Thời gian: 18 – 20/05/2015
Địa điểm:
Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Chủ đề hội thảo: Giải pháp đột phá phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam trên nền tảng công nghệ hiện đại

Xem hình ảnh Sự kiện
Báo cáo sự kiện

BANKING VIETNAM 2014

pre2

Thời gian: 20 – 22/05/2014
Địa điểm: Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Chủ đề hội thảo: Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động ngành Ngân hàng.

Xem hình ảnh Sự kiện
Báo cáo sự kiện

BANKING VIETNAM 2013

pre3

Thời gian: 15 – 16/5/2013
Địa điểm: Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Chủ đề hội thảo: Đẩy mạnh đổi mới công nghệ ngân hàng; nâng cao năng lực quản trị, điều hành; phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng hiện đại

Xem hình ảnh Sự kiện

 

BANKING VIETNAM 2012

pre4

Thời gian: 22 – 24/5/2012
Địa điểm: Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Chủ đề hội thảo: Chuyển đổi công nghệ hướng tới quản trị ngân hàng hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng. 

Xem hình ảnh Sự kiện