Tổng công ty bưu điện Việt Nam

Website

: http://www.vnpost.vn/

 Địa chỉ

: Số 05 đường Phạm Hùng – Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm – Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại

: 024 37689346

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được hình thành trên cơ sở triển khai Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg ngày 23/3/2005.
Cơ cấu tổ chức của Vietnam Post bao gồm 67 đơn vị hoạch toán phụ thuộc (gồm 63 Bưu điện tỉnh, thành phố, Công ty PHBC Trung ương, Công ty Datapost, Công ty Vận chuyển và Kho vận, Trung tâm Đào tạo); 02 Công ty TNHH một thành viên do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ; 03 công ty cổ phần do Tổng công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và 08 Công ty liên kết. Vốn điều lệ: 8.122 tỷ đồng .Tổng nhân sự trên toàn mạng lưới: trên 42.000 người
Vietnam Post đang nỗ lực phấn đấu trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính và Bán lẻ hàng đầu Việt Nam, là sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng.